Helpu en Afriko

Goma, oktobro 2020 – „Ni estas anoj de ANF (Asocio Nova Familio), prizorgante la infanajn georfojn en la urbo Goma. Ĉar ni scias ke estas ofte malriĉuloj kiuj helpas al pli malriĉaj, tial ni petas al vi bonvolu tralegi kun la amaj koroj tiun-ĉi petmesaĝon nian. Do, kion ni celas?  Nun la georfoj kiuj ni prizorgas komencos la novan studjaron 2020/2021. Tio postulas ke ĉiu havu sian kompleton de lernajaj materialoj (kajerojn, sakon, krajonojn, uniformon, ŝuojn, ktp) . Ni buĝetis pri tio, feliĉe post disendadoj, afiŝoj da petmesaĝoj niaj tie kaj jene, ni sukcesis jam akiri ian sumon, sed ne atingis nian buĝeton, do nun ni petas kaj bezonas 2796 $ por kovri tiun buĝeton nian celante pri la aĉetadoj de la lernajaj materialoj.“ Nome de ANF kaj georfoj: Augustin KAKOZWA, kontaktadreso: augukako(ĉe)gmail.com.