zamenhof.club fondita

Karaj parolantoj de la Internacia Lingvo,
honore al unu el la plej elstaraj homoj, la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, mi kreis klubon, kiu havas lian nomon: la „zamenhof.club“. La nomo de la klubo estas samtempe la adreso de la retpaĝo, kiu estas la senlima komunikilo de la klubo. Membroj de la klubo povas esti nur seriozaj homoj, kiuj parolas Esperanton, kaj kiuj volas komuniki kun aliaj seriozaj homoj pri seriozaj temoj. Por malebligi al malseriozaj homoj fuŝi la paĝon, ne eblas rekte publikigi komentojn. Sed vi povas sendi komentojn al la redaktoro. Sendu!
Alfredo
redaktoro

Ekskurso al Mittenwald

Dim., la 13an de aŭgusto 2017, okazos ekskurso al la „Bozener Markt“ (mezepokstila foiro) en Mittenwald. Ni veturos per trajno ek de la ĉefa stacio en Munkeno kaj de sekavaj stacioj Weilheim, Murnau ktp. Se vi volas kunveturi, nepre aliĝu ĉe AS – ĝis revido – eble jam en Mittenwald.

 

TEĴA

 

La Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estas Asocio de Ĵurnalistoj, kiuj verkas kaj publikigas en Esperanto – kaj ofte ankaŭ en aliaj lingvoj. Ĝi informas per sia retpaĝo tejha.org. La venonta membrokunveno de TEĴA okazos dum la 103a Universala Kongreso de Esperanto (UK), 28a de julio – 4a de aŭgusto 2018, en Lisbono, Portugalio.