Letertagu en Uzbekio

Samarkandaj E-aktivuloj preparas la Internaciajn Letertagojn “Assalom, Uzbekio!” okaze de la 30-jariĝo de la ŝtata sendependeco de la Respubliko Uzbekio.
Estas atendataj gratulsalutleteroj kaj alispecaj materialoj. Same estos bonvenaj tiutemaj fotoj, desegnaĵoj, poemoj, kantoj, vojaĝimpresoj, gazetartikoloj ktp pri Uzbekio. La plej interesaj leteroj kaj aliaj laŭtemaj materialoj aperos en nialanda gazetaro.
Bonvolu sendi ĉion plejeble baldaŭ al: imps86@yahoo.com
La kontribuaĵoj estos akceptataj ĝis la 15-a de aŭgusto 2021, kvankam kelktempe la korespondaĵojn eblos enpoŝtigi ankaŭ post tiu ĉi dato.
ĈIUJ kontribuintoj ricevos respondon samkiel raporton pri la evento kaj koncernajn publikaĵojn.
Atendante viajn baldaŭajn reeĥojn, ni deziras al vi sanon, vivoptimismon kaj bonfarton!
Anatolij Ionesov, fondinto kaj prizorganto de “Samarkandiana”
P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkand, Respubliko Uzbekio

PV boomt in Polen

München/Pforzheim, 11. Mai 2021 – Die Photovoltaik (PV) in Polen boomt: Nach Angaben von SolarPower Europe wurden im Jahr 2020 2,2 Gigawatt (GW) Solarstromleistung installiert – nahezu das Dreifache wie im Vorjahr (823 Megawatt (MW)). Das ist Platz vier in Europa, hinter Deutschland (4,8 GW Zuwachs in 2020), Niederlande (2,8 GW) und Spanien (2,6 GW). Damit ist Polen ein interessanter und aufstrebender Markt für die gesamte Branche. Diese trifft sich auf der Intersolar Europe Restart 2021 vom 06. bis 08. Oktober auf der Messe München.
Alle Zeichen deuten auf eine weitere starke Expansion: Der polnische Solarmarkt soll künftig jährlich um 35 Prozent wachsen, sodass im Jahr 2024 die PV-Leistung 8,3 GW erreicht. So die mittlere, eher konservative Prognose des europäische PV-Branchenverbands SolarPower Europe im EU Market Outlook. „Die PV in Polen boomt auf allen Ebenen – von privaten und kommerziellen PV-Dachanlagen bis hin zu großen Freiflächenanlagen“, bestätigt Dr. Stanislaw Pietruszko, Präsident der Polnischen Gesellschaft für Photovoltaik (PV Poland). Laut PV Poland wuchs die Zahl der registrierten Kleinanlagen – unter 50 Kilowatt (kW) – mit einer durchschnittlichen Leistung von 6,5 kW um das Dreifache: von 155.000 (992 MW) Ende 2019 auf 457.400 (3 GW) Ende 2020. Diese kleinen Anlagen machen 75 Prozent der gesamten in Polen installierten PV-Leistung aus. Für das prognostizierte Wachstum spricht außerdem: Größere PV-Projekte mit einer Leistung von 4 GW haben bereits vorläufige Netzanschlussgenehmigungen erhalten.
Quelle: Intersolar Europe Restart 2021

Enketo de UNESKO

5686 respondoj al UNESKO-enketo en Esperanto:
la enketo daŭros ankoraŭ du monatojn

Per ĉi tiu Gazetara Komuniko la Estraro de UEA esprimas siajn dankojn al ĉiuj individuaj partoprenintoj. La Estraro petas ĉies daŭrajn kontribuojn por varbi novajn partoprenantojn. UEA refoje alvokas, ke ĉi u ankoraŭ nerespondinta esperantisto plenigu la facilan enketilon laŭ la indiko sur la retejo: „bit.ly/enketounesko2021“.
Ĉiuj Esperanto-organizaĵoj, grupoj kaj kluboj bonvenas denove dissendi en siajn novajn anoncojn por instigi aliajn esperantistojn partopreni. La enketado daŭros almenaŭ ĝis la mezo de junio 2021.
Gazetara Komuniko de UEA N-ro 950, 2021-05-06 (libere uzebla).

106a UK virtualigita

106a UK okazos virtuale
Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson (UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17a ĝis la 24a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj”.
La formularo por aliĝi al la VK baldaŭ disponeblos; aliĝo estos senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj frue aliĝos. Ĉiuj bonvenas aliĝi al UEA per la reta aliĝilo: uea.org/alighoj/alighilo. (laŭ gazetara komuniko de UEA)

La suno neniam malaperas

La 14an de aprilo 1917 L. L. Zamenhof mortis en Varsovio. Jam kvin jaroj antaúe lia verko, la Lingvo Internacia, „konkeris“ la mondon.

„Nous avons déjà dit que maintenant, dans le monde de l’espéranto, le soleil ne se couche jamais.“ (Adam Zakrzewski, Historio de Esperanto 1887-1912)

Enketo

UNESKO faras enketon – UEA alvokas partopreni

La ĉefa celo de Unesko estas kontribui al paco kaj sekureco en la mondo per kunlaborado inter nacioj per edukado, scienco, kulturo kaj komunikado. Per tio oni antaŭenigas universalan respekton al justeco, al la regado de leĝo kaj al homaj rajtoj, fundamentaj liberecoj kaj toleremo, kiuj estas konfirmitaj por la popoloj de la mondo, sendepende de raso, sekso, lingvo, aŭ religio, laŭ la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj. Unesko ankaŭ kontribuas al daŭripova disvolviĝo kaj protektado de endanĝerigitaj lingvoj. Por evoluigi la realigon de la celoj, ekde 1971 ĝis 2015, Unesko trifoje publikigis serion de Tutmondaj Raportoj pri Edukado kaj planas publikigi la novan raporton Futuroj de Edukado: Lerni fariĝi (Futures of Education: Learning to Become) en novembro 2021.

Por vaste kolekti ideojn kaj bone prepari la tutmondan raporton, Unesko fondis Internacian Komisionon pri Futura Edukado kun 17 altrangaj fakuloj el diversaj landoj, estratan de s-ino Sahle-Work Zewde, la Prezidento de la Federacia Demokrata Respubliko Etiopio. Unesko publikigis 1-minutan enketilon en 17 lingvoj, inkluzive Esperanton danke al la iniciato kaj traduko de Renato Corsetti.

UEA traktas tion kiel ŝancon por esperantistoj esprimi siajn opiniojn en la tutmonda raporto pri edukado. Tio estos grava ago laŭ la strategiaj planoj disvastigi la idealojn kaj valorojn de Unesko per Esperanto kaj por vidigi al Unesko la utilecon de nia lingvo. Ju pli multaj esperantistoj plenigos la enketilon, des pli klare la lingva valoro estos videbla al Unesko. UEA do alvokas, ke ĉiu esperantisto investu unu minuton plenigi la facilan enketilon laŭ la indiko sur la retejo en.unesco.org/futuresofeducation/top-3-challenges-and-purposes-education/Esperanto aŭ mallonge: bit.ly/enketounesko2021. Ĉiuj Esperanto-organizoj, grupoj kaj kluboj dissendu anoncojn por instigi esperantistojn partopreni. La enketado finiĝos en la fino de aprilo.

Por doni nian kontribuon kaj influon al la Tutmonda Raporto de Unesko, UEA planas speciale sendi al Unesko proponan raporton, laŭ la indikoj de Unesko: kiel edukado povas esti uzata por formi la futurojn de la homaro kaj la planedo: kio devas esti memorata kaj kio devas esti akcentita pri ĉi tiuj du aferoj. UEA invitas talentajn esperantistojn sendi siajn proponojn al la dua vicprezidanto de UEA, Trezoro Huang Yinbao kaj al la ĉefreprezentanto de UEA ĉe Unesko François Lo Jacomo antaŭ la 20-a de aprilo 2021. (…)

Atentu: Bonvolu nepre uzi komputilon por plenigi la demandaron, ĉar sur telefono foje ne aperas la fina butono “Sendu”.

Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 943, 2021-04-10
Ĉiu Gazetara Komuniko de UEA estas libere uzebla laŭ la Permesilo CC BY 4.0.

Pri la mono

Gérard Foucher verkis libron pri la funkciado de la mon-sistemo. Malgraú la stranga titolo – ne temas pri sekreto, sed pri funkcio – indas legi la libron. Ĝi nur estas en franca lingvo. La redakcio

Atentu!

La polico informas, ke krimuloj volas trompi vin en via hejmo.
Vi povas eviti problemojn, se vi ne permesas al fremduloj eniri vian logxejon.

Ne petataj „gastoj“ ofte diras, ke ili bezonas vian helpon, venas por kontroli aux repari ion en via logxejo. Sed ili nur volas eniri por prisxteli vin. La polico rekomendas ke vi voku la polican numeron 110 por peti helpon, se vi havas problemojn tiurilataj.