Ĉinio, Koreio, Japanio – Landoj similaj sed diferencaj

La konata aŭtoro Petr Chrdle verkis libron pri la tri orientaziaj landoj. En 250 paĝoj li ne nur donas faktojn pri la landoj, sed ankaŭ personajn impresojn. La lukse farita libro enhavas multajn fotojn, kiujn mem faris la aŭtoro. Nepre leginda – kaj spektinda!
Petro Chrdle: Ĉinio, Koreio, Japanio – Landoj similaj sed diferencaj. Eldonejo KAVA-PECH, CZ-25229 Dobřichovice, ISBN 978-80-88326-24-3

Wärmewende in Deutschland

Die so genannte Wärmewende beinhaltet vor allem den Verzicht auf fossile Energieträge wie Heizöl und Erdgas bei der Wärmeerzeugung. Als Folge wird vor allem die Nachfrage nach Wärmepumpen steigen. Außerdem werden Photovoltaikanlagen benötigt, um den elektrischen Strom für den Betrieb dieser Wärmepumpen zu erzeugen, sowie Wärmespeicher, die wenigstens die Nach überbrücken können. Auf zamenhof.club erscheint demnächst ein ausführlicher Artikel zu diesem Thema.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Letertagu en Uzbekio

Samarkandaj E-aktivuloj preparas la Internaciajn Letertagojn “Assalom, Uzbekio!” okaze de la 30-jariĝo de la ŝtata sendependeco de la Respubliko Uzbekio.
Estas atendataj gratulsalutleteroj kaj alispecaj materialoj. Same estos bonvenaj tiutemaj fotoj, desegnaĵoj, poemoj, kantoj, vojaĝimpresoj, gazetartikoloj ktp pri Uzbekio. La plej interesaj leteroj kaj aliaj laŭtemaj materialoj aperos en nialanda gazetaro.
Bonvolu sendi ĉion plejeble baldaŭ al: imps86@yahoo.com
La kontribuaĵoj estos akceptataj ĝis la 15-a de aŭgusto 2021, kvankam kelktempe la korespondaĵojn eblos enpoŝtigi ankaŭ post tiu ĉi dato.
ĈIUJ kontribuintoj ricevos respondon samkiel raporton pri la evento kaj koncernajn publikaĵojn.
Atendante viajn baldaŭajn reeĥojn, ni deziras al vi sanon, vivoptimismon kaj bonfarton!
Anatolij Ionesov, fondinto kaj prizorganto de “Samarkandiana”
P.O. Box 76, UZ-140100 Samarkand, Respubliko Uzbekio

PV boomt in Polen

München/Pforzheim, 11. Mai 2021 – Die Photovoltaik (PV) in Polen boomt: Nach Angaben von SolarPower Europe wurden im Jahr 2020 2,2 Gigawatt (GW) Solarstromleistung installiert – nahezu das Dreifache wie im Vorjahr (823 Megawatt (MW)). Das ist Platz vier in Europa, hinter Deutschland (4,8 GW Zuwachs in 2020), Niederlande (2,8 GW) und Spanien (2,6 GW). Damit ist Polen ein interessanter und aufstrebender Markt für die gesamte Branche. Diese trifft sich auf der Intersolar Europe Restart 2021 vom 06. bis 08. Oktober auf der Messe München.
Alle Zeichen deuten auf eine weitere starke Expansion: Der polnische Solarmarkt soll künftig jährlich um 35 Prozent wachsen, sodass im Jahr 2024 die PV-Leistung 8,3 GW erreicht. So die mittlere, eher konservative Prognose des europäische PV-Branchenverbands SolarPower Europe im EU Market Outlook. „Die PV in Polen boomt auf allen Ebenen – von privaten und kommerziellen PV-Dachanlagen bis hin zu großen Freiflächenanlagen“, bestätigt Dr. Stanislaw Pietruszko, Präsident der Polnischen Gesellschaft für Photovoltaik (PV Poland). Laut PV Poland wuchs die Zahl der registrierten Kleinanlagen – unter 50 Kilowatt (kW) – mit einer durchschnittlichen Leistung von 6,5 kW um das Dreifache: von 155.000 (992 MW) Ende 2019 auf 457.400 (3 GW) Ende 2020. Diese kleinen Anlagen machen 75 Prozent der gesamten in Polen installierten PV-Leistung aus. Für das prognostizierte Wachstum spricht außerdem: Größere PV-Projekte mit einer Leistung von 4 GW haben bereits vorläufige Netzanschlussgenehmigungen erhalten.
Quelle: Intersolar Europe Restart 2021

Enketo de UNESKO

5686 respondoj al UNESKO-enketo en Esperanto:
la enketo daŭros ankoraŭ du monatojn

Per ĉi tiu Gazetara Komuniko la Estraro de UEA esprimas siajn dankojn al ĉiuj individuaj partoprenintoj. La Estraro petas ĉies daŭrajn kontribuojn por varbi novajn partoprenantojn. UEA refoje alvokas, ke ĉi u ankoraŭ nerespondinta esperantisto plenigu la facilan enketilon laŭ la indiko sur la retejo: „bit.ly/enketounesko2021“.
Ĉiuj Esperanto-organizaĵoj, grupoj kaj kluboj bonvenas denove dissendi en siajn novajn anoncojn por instigi aliajn esperantistojn partopreni. La enketado daŭros almenaŭ ĝis la mezo de junio 2021.
Gazetara Komuniko de UEA N-ro 950, 2021-05-06 (libere uzebla).

106a UK virtualigita

106a UK okazos virtuale
Konsiderante la plej lastatempajn evoluojn kaj prognozojn, la Estraro de UEA decidis kun bedaŭro nuligi la ĉeestan 106-an Universalan Kongreson (UK) en Belfasto. Anstataŭe okazos duafoje la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK) dum la tagoj antaŭviditaj por la UK, nome de la 17a ĝis la 24a de julio, kaj sub la sama temo: “Paco kaj konfido: universalaj valoroj”.
La formularo por aliĝi al la VK baldaŭ disponeblos; aliĝo estos senpaga por individuaj membroj de UEA, kiuj frue aliĝos. Ĉiuj bonvenas aliĝi al UEA per la reta aliĝilo: uea.org/alighoj/alighilo. (laŭ gazetara komuniko de UEA)