Aktualaj informoj

Estimataj vizitantoj de zamenhof.club,
la retejo „zamenhof.club“ estas parto de tutmonda redakcia retejo, kiu aperigas mallongajn informojn pri aktualaj temoj en la internacia, franca, germana, hispana, itala, portugala kaj angla lingvoj. Artikolojn kun detalaj informoj kaj altkvalitajn fotojn vi povas mendi ĉe la aŭtoroj, fotistoj aŭ redakcio.

Werte Besucher von zamenhof.club,
die Seite „zamenhof.club“, die den Namen des bedeutendsten Kommunikations-Optimierers trägt, ist Teil des gleichnamigen weltweiten Redaktionsnetzwerks, das Kurzinformationen über aktuelle Themen in der Internationalen Sprache, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Englisch veröffentlicht. Ausführliche Artikel und hochauflösende Fotos können bei der Redaktion sowie bei den Autoren und Fotografen bestellt werden.

Geotermio gravas

Weilheim, la 19an de aprilo 2020 – La Federacia Uniĝo Geotermio (Bundesverband Geothermie) subtenas la alvokon de Hans Joachim Schellnhuber. La fondinto kaj direktoro de la Potsdam-Instituto postulas justecon inter la generacioj en la batalo kontraŭ la klimatoŝanĝo. Geotermio laŭ Dr. Erwin Knapek (prezidanto de „Bundesverband Geothermie) povas kontribui al la protekto de la klimato. La foto montras geotermiborilojn uzitajn en Weilheim. Foto: Alfred Schubert

Sunenergio en Weilheim

Weilheim, la 14an de aprilo 2020 – La seka vertero sen nuboj en la ĉielo estas malbona por la naturo, sed bona por la produktado de elektra energio. La fotovoltaikaj paneloj en la regiono de Weilheim tagmeze produktas pli elektra energio ol bezonatas dum la koronvirusa krizo. Foto: arkivo de Alfred Schubert

Sekeco: malpli da elektro

Weilheim, la 14an de aprilo 2020 – Pro la longdaúra sekeco mankas akvo en la „Stadtbach“ (enurba rivereto). Sub tiu manko de akvo suferas ne nur la naturo, sed ankaú la produktado de elektra energio. La generatoro en la centro de la urbo produktas nur trionon de la normala kvanto de elektra energio. Foto: Alfred Schubert

Sekeco en Weilheim

Weilheim, la 14an de aprilo 2020 – Ne pluvis dum longa tempo en Weilheim. La sekeco komencas esti problemo. La herboj ne kreskas, la arboj ne portas foliojn. Normale ili jam devus esti verdaj. Foto: Alfred Schubert

Kronviruso en Weilheim – 6

Kiu profitas de la koronvirusa krizo? Kiu malprofitas? Laboristoj, kiu havas malpli da laboro, havas la „rajton“ ricevi malpli da mono. Posedanto de loĝejoj havas la rajton postuli la saman luprezon kiel antaúe, eĉ se luanta laboristo ne povas pagi ĝin nun. Tio bone montras, ke la krizo ne estas danĝero por la kapitalismo. Ĝi eĉ pli bone funkcias nun. Foto: Alfred Schubert

Kronviruso en Weilheim – 5

Weilheim, la 13an de aprilo 2020 – Ĉu ĉiuj informoj pri la koronvirusa pandemio estas veraj? La respondon al tiu demandeola redakcio ne havas. Sed la asocio „Correctiv“ diras, ke ĝiaj sendependaj ĵurnalistoj kontrolas la faktojn. La adreso estas: correctiv.org. Foto: Alfred Schubert

Kronviruso en Weilheim – 4

Weilheim, la 12a de aprilo 2020 – La strato tra Weilheim (de Munkeno al la Alpoj) estis malplena dum multe da tempo dum la Paska tago. Laú ordono de la registaro oni ne rajtas fari ekskursojn pro la Koron-virusa pandemio. Kromefiko de la pandemio (kaj de aliaj kaúzoj): la fuelo kostas malpli ol kutime. La prezo de diselo estas inter 1,05 kaj 1,10 eúroj/litro kaj benzino (super kaj E10) kostas inter 1,15 kaj 1,20 eúroj/litro. Tio estas 15 procentoj sub la nivelo antaú la pandemio. Foto: Alfred Schubert

Kronviruso en Weilheim – 3

Weilheim, la 12a de aprilo 2020 – La unua tago de la Paska festo estas la en Germanio ankaú la tago de la „paska promeno“. Posttagmeza la Weilheim-anoj kutimas promeni sude de la urbo en la regiono „Gögerl“, monteto, de kie oni vidas la Alpojn. Dum bela vetero oni vidas tie centojn da homoj. La pandemio de la Corono-viruso reduktis la kvanton de promenantoj je faktoro dek. Foto: Alfred Schubert