Für wen ist diese Website interessant?

Liebe Besucher von zamenhof.club,
wenn Sie zufällig auf diese Seite gekommen sind und die Beiträge nicht verstehen, dann liegt dies daran, dass Sie die „Internationale Sprache“ nicht sprechen. Sollten Sie an den Beiträgen interessiert sein, suchen Sie bitte unter dem Stichwort „Esperanto“ Informationen über Lernmöglichkeiten. Da die Plansprache sehr einfach ist, können sprachlich begabte Menschen in wenigen Stunden die Lesefähigkeit in der Internationalen Sprache erwerben. Dies lohnt sich aber nur, wenn Sie an den Informationen auch wirklich interessiert sind. Sollte dies nicht der Fall sein, dann vergessen Sie zamenhof.club ganz einfach.
Die Redaktion

zamenhof.club fondita

Karaj parolantoj de la Internacia Lingvo,
honore al unu el la plej elstaraj homoj, la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto, mi kreis klubon, kiu havas lian nomon: la „zamenhof.club“. La nomo de la klubo estas samtempe la adreso de la retpaĝo, kiu estas la senlima komunikilo de la klubo. Membroj de la klubo povas esti nur seriozaj homoj, kiuj parolas Esperanton, kaj kiuj volas komuniki kun aliaj seriozaj homoj pri seriozaj temoj. Por malebligi al malseriozaj homoj fuŝi la paĝon, ne eblas rekte publikigi komentojn. Sed vi povas sendi komentojn al la redaktoro. Sendu!
Alfredo
redaktoro

Ekskurso al Mittenwald

Dim., la 13an de aŭgusto 2017, okazos ekskurso al la „Bozener Markt“ (mezepokstila foiro) en Mittenwald. Ni veturos per trajno ek de la ĉefa stacio en Munkeno kaj de sekavaj stacioj Weilheim, Murnau ktp. Se vi volas kunveturi, nepre aliĝu ĉe AS – ĝis revido – eble jam en Mittenwald.

 

TEĴA

 

La Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio estas Asocio de Ĵurnalistoj, kiuj verkas kaj publikigas en Esperanto – kaj ofte ankaŭ en aliaj lingvoj. Ĝi informas per sia retpaĝo tejha.org. La venonta membrokunveno de TEĴA okazos dum la 103a Universala Kongreso de Esperanto (UK), 28a de julio – 4a de aŭgusto 2018, en Lisbono, Portugalio.