CED REORGANIZIĜAS

La Centro de Esploro kaj Dokumentado (CED) estas branĉo de UEA, fondita en 1952 de Ivo Lapenna, kaj respondeca pri scienca esplorado pri la fenomeno Esperanto, ĝia movado kaj komunumo, kaj ĝia videbligo en sciencaj kaj intelektulaj rondoj ekster la movado.
En aŭgusto 2020 Humphrey Tonkin, la direktoro de CED dum pli ol kvar jardekoj, transdonis sian gvidan postenon al Mark Fettes. Kunlaborantoj jam de multaj jaroj, la du universitataj profesoroj kaj eksprezidantoj de UEA interkonsentis pri la elprovo de nova organiza formo por tiu plej longdaŭra esplora centro de la Esperanto-movado.
CED nun konsistas el Konsilantaro, kiun nomumas la Estraro de UEA. En ĉi tiu momento, tiu Konsilantaro konsistas el jenaj homoj: Xavi Alcalde, Irene Caligaris, Renato Corsetti, Mark Fettes, Guilherme Moreira Fians, Michele Gazzola, Federico Gobbo, Kimura Goro, Alessandra Madella, Mélanie Maradan, A Giridhar Rao, Orlando E. Raola, Ida Stria, Angela Tellier, Humphrey Tonkin kaj Bernhard Tuider.
El inter la anoj de la Konsilantaro, Fettes kunmetis malgrandan estraron kun respondeco pri kvin ĉefaj agadkampoj, jene:
1. Esperantologio kaj interlingvistiko – Guilherme Moreira Fians (Esperantologiaj Konferencoj, revuo “Esperantologio”)
2. Lingvopolitiko, precipe en internacia/interŝtata kadro – Michele Gazzola (LPLP, Nitobe-simpozioj)
3. Universitataj studprogramoj (pri Eo kaj rilataj temoj) – Angela Tellier (precipe kunordigo de projektoj por subteni/disvastigi tiajn programojn)
4. Bibliotekoj – Orlando Raola (unuavice Biblioteko Hodler; krome kunlaboro inter E-bibliotekoj ĝenerale)
5. Terminologio – ankoraŭ vaka (rilatoj de UEA kun TermNet, Infoterm; terminologia trejnado)
La bulteno „Informilo por Interlingvistoj” estas komuna informilo pri ĉiuj tiuj kampoj. Nuntempe ĝin redaktas Angela Tellier kun subteno de ESF (Esperantic Studies Foundation). La t.n. CED-Fonduso, same subtenata de ESF, donas modestajn subvenciojn por projektoj sur tiuj kampoj (unuavice Kampo 1). Pri la rilatoj inter ESF kaj CED Fettes mem zorgos, estante samtempe estrarano de ESF; Raola, kiel ano de la Estraro de UEA, zorgos pri ĝiaj rilatoj kun CED.
Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 914, 2020-11-03

Oriĝu

Prave ni vivas en obskura epoko …

Mondo, oktobro 2020 – Esperanto-kongresoj amase nuliĝas, kaj eĉ malgrandaj renkontiĝoj ne povas okazi. Kiel mi tiam ankoraŭ povas gvidi veran Esperantan vivon? – Unu ebleco estas limiĝi al tio, kion mi sola povas fari de mia hejma skribotablo: legi librojn aŭ artikolojn, verki, traduki (pri tio baldaŭ sekvos plia kontribuo), korespondi. Tio ĉio estas bona kaj valora. Por mi mem kaj por tuta Esperantujo.
Sed se mi volas pli, se mi volas vere renkonti aliajn homojn? – La
solvo estas „AMIKUMU” admirinda apo, programeto por via saĝtelefono, por trovi kontaktemajn esperantistojn en mia proksimeco, kiuj ŝatas paroli
kaj praktiki mian sopiratan lingvon. Genie. – Se AMIKUMU ne jam ekzistus, oni devus nepre inventi ĝin – pli ekzakte inventi ĝin ĵus nun en tempoj de koronviruso.

Nun, kvar jarojn post la lanĉo, montriĝis la neceso de pluraj ŝanĝoj kaj
plibonigoj por havi daŭripovan produkton. Kaj la teamo de AMIKUMU
bezonas vian subtenon. Fariĝu ora membro. – Oriĝu nun! Kaj invitu viajn amikojn fari same. En la momenta kampanjo vi ricevas grandegan rabaton por la unu-jara ora membreco. Kaj la daŭripovan porvivan or-membrecon vi ricevas kontraŭ nur 149 €.
Kaj kiel oriĝi? Eniru vian propran profilon kaj sekvu la oranĝkoloran kronon (kiel trafe en nia tempo ;-), elektu la deziratan daŭron de via ora membreco. Pagmaniero ne eksplicite memciita estas tiu pere de la UEA-konto amku-r.

Zlatko Tišljar forpasis

(El: Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 905, 2020-09-09)
UEA kun granda bedaŭro informas pri la forpaso de Zlatko TIŠLJAR (1945-2020), la 8-an de septembro en Zagrebo. Komence de aŭgusto la Komitato de UEA elektis Zlatkon TIŠLJAR kiel Honoran Membron de la Asocio, dum la unua reta kunsido de sia Ĝenerala Kunveno, kadre de la Virtuala Kongreso de Esperanto (VK). Zlatko TIŠLJAR, naskiĝinta la 19-an de majo 1945, forpasis 75-jaraĝa. Ekde 1962 li aktive kaj modele sin dediĉis al Esperanto, unue ĉirkaŭ Zagrebo kaj en la studentaj kaj junularaj rondoj, laborinte surkampe de TEJO, kaj ankoraŭ freŝe ĉi-jare, internacie, ĉefe en la eŭropa kontinento. Lian imponan biografion eblas koni ĉe nia gazetara komuniko pri lia honora membriĝo (uea.org/gk/898) aŭ ĉe la artikolo pri li en Vikipedio.

Ne kredu ĉion …

Psikologio tre utilas por regi la ĉiutagan vivon. Ĉu vi konsentas? – Almenaŭ mi pensas tion. Pro tio mi tradukis al Esperanto kondutpsikologian libron kun la titolo: „Ne kredu ĉion, kion vi pensas. Instrukcio por sana kaj feliĉa cerbo“. La aŭtoroj Valerija Sipos kaj Ulrich Schweiger estas spertaj psikoterapiistoj kaj skribas en distra stilo por nefakuloj. Alois Eder
Valerija Sipos, Ulrich Schweiger: Ne kredu ĉion, kion vi pensas. Instrukcio por sana kaj feliĉa cerbo (tradukis: Alois Eder), eldonejo KAVA-PECH, ISBN 978-80-88326-09-0, 304 paĝoj, solida bindado, 18 EUR

Alois Eder: Wie ich dazu kam, dieses Buch ins Esperanto zu übersetzen.
Welches Buch? Valeria Sipos/Ulrich Schweiger, Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Die Anleitung für ein gesundes und glückliches Hirn. Verlag Herder. Wovon handelt dieses Buch? Zwei erfahrene Psychotherapeuten führen darin interessierte Nichtfachleute an die heutigen Ergebnisse der Hirnforschung heran. Die Bedeutung des Buches: Diese Forschungsergebnisse haben einen großen Wert für die Bewältigung des modernen Alltags. Unser Gehirn wurde nämlich im Lauf der Menschheitsgeschichte unter häufig wechselnden Umweltbedingungen geformt. Unser Denken, Fühlen und Handeln ist heute vor Herausforderungen gestellt, die es so in der Menschheitsgeschichte nie gab: die offene Gesellschaft, in der unterschiedlichste Traditionen nachbarschaftlich nebeneinander leben. In den zigtausend Jahren, in denen der Mensch als Jäger und Sammler lebte, kämpften die Menschen in kleinen überschaubaren Gruppen gemeinsam ums Überleben. Heute kann die Menschheit nur überleben, wenn wir zu den angeborenen und anerzogenen Tendenzen unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens Distanz gewinnen. Distanz, das heißt sich selbst hinterfragen: Warum denke, warum fühle, warum verhalte ich mich so, wie ich bin? Bin ich auf mein biologisches und kulturelles Erbe festgelegt? Wie kann ich mit denen friedlich auskommen, die anders geprägt sind und mit mir Tür an Tür wohnen?
Esperantosprechern steht es gut an, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Aber wie darüber in unserer Sprache reden, wenn es keine Fachbücher dieser Art in unserer Sprache gibt? Alle Sprachen sind groß geworden, indem ständig aus anderen Sprachen wichtiges Kulturgut übersetzt wird. Das ist bei Esperanto natürlich genauso.
Als ich das besagte Buch in die Hand bekam, war ich elektrisiert. Dieses Buch brauchen wir auf Esperanto! Es ergab sich zufällig, dass in dieser Zeit die Pandemie ausbrach. Mein Aktionskreis wurde eingeschränkt, ich konnte mich auf mein neues Vorhaben konzentrieren. In sechs Wochen war der erste Entwurf fertig. Die bei Esperanto unerlässliche Kontrolle und Einarbeitung der Vorschläge durch die Kontrolleure aus anderen Muttersprachen dauerte nochmal doppelt so lange. Außerdem war ein Problem zu lösen: Wie kann ich dem Leser ein flüssiges Lesen ermöglichen in einem Fach, das nicht zu seiner Alltagsbeschäftigung gehört und das nicht wenige Fachausdrücke notwendig macht? Besser Fußnoten oder besser ein Glossar am Ende des Buches? Der Verleger bevorzugte das erstere, ich neigte zu einem Glossar. Zu den 39 Fußnoten der Verfasser fügte ich schließlich noch weitere 61 „Bemerkungen des Übersetzers“ hinzu und stellte für das Ende des Buches ein „Verzeichnis wichtiger Ausdrücke“ zusammen mit Angabe des Kapitels, wo dieses Wort erklärt wird.
Nun ist das Buch Ende August erschienen, Peter Chrdle vom Verlag KAVA-PECH und seinen Korrektoren und meiner Korrektorin sei Dank. Jetzt zähle ich auf euch, dass ihr das Buch kauft, lest und über den Inhalt in euren Kreisen diskutiert. Esperanto kann zu einem nicht unwichtigen Seitenzweig der Globalisierung werden, wenn wir lernen „uns selbst zu erkennen“ (Kapitel 35) und zu unseren Gewohnheiten ein reflektiertes Verhältnis gewinnen.

Stoa 169 en Polling

Polling, la 20an de novembro 2020 – La Pollinga artisto Bernd Zimmer nun finis la unuan parto de sia projekto „Stoa 169“. La halo apud la rivero Ammer havas nur 81 kolonojn, venontjare Zimmer volas aldoni 40 kolonojn por fine havi 121 kolonojn. La komenca celo – 169 kolonoj – ne realiĝos. Foto: Alfred Schubert
Nach langer Vorbereitung und Bauzeit ist am 15. September der erste Bauabschnitt der Stoa 169 eröffnet worden.
On September 15th 2020 the Stoa 169 in Polling/Upper Bavaria/Germany was opened.
On peut visiter la „Stoa 169“ à Polling/Haute Bavière/Allemagne.

Schlamper

Weilheim, la 25an de augusto 2020 – La firmao „Brunnen“, kiu produktas ilojn uzatajn en oficejoj kaj lernejoj, nomis sian novan ujon por skribiloj „Esperanto“. Foto: Alfred Schubert

Kiu konas kiun?

Weilheim, la 10an de aŭgusto 2020 – Ĉu vi konas perso(j)n en la foto? Se jes, bonvolu informi la asocion TEĴA (tejha.org). La informoj estas uzataj por dokumenti la historion de la asocio. Alfred Schubert
La redacio ricevis la jenan informon de Josip Pleadin:
La foto prezentas kunvenon de esperantistoj ĵurnalistoj en 1961 en Harogate. La kvara en la dua vico (staranta) de maldelkstre estas kroato Vlado Jurković, iama sonregistristo kaj ĵurnalisto de Esperantaj elsendoj de Radio Zagrebo. En la unua vico (sidanta), la kvina de maldekstre estas Julio Baghy kaj la sesa Zlata Flego el Zagrebo, fratino de Srđan Flego. Zlata tiutempe estis ĵurnalistino en Zagrebo. La originalon de tiu foto al Dokumenta Esperanto-Centro transdonis Vlado Jurković.


Informoj pri Lucien Péraire

Lavardac, la 26an de julio 2020 – Ni ricevis la jenan peton. „Je suis une petite nièce de Lucien Péraire et suis à la recherche de documents en lien avec lui car sa ville natale Lavardac souhaite l’honorer. Pour cela nous devons constituer un dossier afin d’appuyer le projet. Je me tiens à votre disposition. Cordialement. Hélène Peraire“
Se vi havas informojn pri Lucien Péraire, bonvolu sendi ilin al la redakcio de la retejo „zamenhof.club“. Ni trandonos ilin. La redakcio.

Elektro en Peißenberg

Peißenberg, la 18an de julio 2020 – Se vi veturas per elektra aŭtomobilo, vi nun havas ankaŭ en Peißenberg la eblecon ŝargi vian baterion. En la parkejo „Moosleiten“ en la mezo de Peißenberg apud la ĉefstrato estas la ŝargilo. Foto: Alfred Schubert