La 17 celoj de UN

La nova gvidlibro mendeblas nun.

Humphrey Tonkin, Rakoen Maertens (red.):
Gvidilo al la 17 Celoj por Daŭripova Evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj

Antaŭ vi troviĝas gvidilo al la Deksep Celoj por Daŭripova Evoluigo, kiun Unuiĝintaj Nacioj lanĉis en la jaro 2015, kun aprobo de ĉiuj siaj membraj ŝtatoj. La Celoj, kune kun siaj subceloj kaj aliaj detalaj planoj, formas la bazon de la evoluiga strategio de UN dum la periodo 2015-2030.
Tiu ĉi gvidilo celas informi vin pri la celoj kaj doni sugestojn pri kiel vi kaj viaj esperantistaj kolegoj kaj konatoj povas engaĝiĝi en kunlaboro por realigi ilin.
Ni petis deksep homojn kun apartaj kvalifikoj prezenti en tiu ĉi gvidilo la deksep celojn. Kun ilia helpo, ni ankaŭ kunmetis etan kolekton de ideoj pri la manieroj laŭ kiuj vi povos kunlabori en realigo de la Celoj kaj utiligi viajn unikajn kontaktojn tiurilate.
Produktinformoj: 114 paĝoj, 21,5 x 14,0 cm, glue bindita, Eldonejo Mondial, Nov-Jorko, Eldonjaro 2020. La libro mendeblas ĉe „esperanto-buecher.de“.

Karikaturoj en Weilheim

Weilheim, la 16an de marto 2021 – En la pregejoj „Mariae Himmelfahrt“ kaj „St. Pölten“ videblas ekspozicio de karikaturoj gxis la 27a de marto, inter la 8a kaj la 18a horo. Pastro Engelbert Birkle prezentis gxin. Poste la ekspozicio estos en Freising. Teksto kaj foto: Alfred Schubert

Memoro: 10 jaroj Fukushima

Weilheim, la 12an de marto 2021 – Dek jaroj post la katastrofo de Fukushima verduloj, socialdemokratoj kaj sindikatanoj kunvenis en la centra placo de Weilheim (Marienplatz) por revoki en la memoron la pli ol 10 000 mortintojn post la detruiĝo de reaktoroj en la japana atomcentralo. La parolantoj ankaŭ menciis la viktimon de Ĉernobilo. Teksto kaj foto: Alfred Schubert

Hilfe für Kinder in Afrika

Für ein Schulprojekt für Waisenkinder im Kongo, das von BAVELO unterstützt wird, fehlen derzeit noch 3000 Euro. Spendenkonto: Esperanto in Baden-Württemberg, IBAN: DE21 6945 0065 0010 4179 22, Verwendungszweck: Waisenkinder in Goma, DR Kongo. Nähere Information über das Projekt hat Alois Eder (aloiseder@arcor.de).

Densa kontruado deziratas

La verduloj en Germanio volas malpermesi la konstruadon de individuaj familiaj domoj por redukti la bezonatan kvanton de grundo por konstruado de loĝejoj. Se oni konstruas nur liniojn de kunmetataj domoj aŭ pluretaĝajn loĝdomojn por multaj familioj, oni povas ŝpari duonon aŭ eĉ du trionojn de la bezonata grundo. La bildo montras la verdan politikiston Toni Hofreiter dum vid-konferenco, la slogano diras „Ni pretas“ (por la germanaj federacaj balotoj en septembro 2021). Screenshot: Alfred Schubert

Krimuloj alvokas

En Germanio (kaj eble ne nur en Germanio) pli kaj pli oftas nepetitaj alvokoj de krimuloj. La alvokantoj diras, ke ili volas helpi al familiano de la alvokita persono, kaj ke ili bezonas monon por fari tion. Kelkaj diras ke ili estas policanoj aú bankistoj, kiu volas helpi „sekurigi“ la monon de la alvokita persono. La polico rekomendas, ne reagi, sed prefere tuj fini la interparoladon. Teksto kaj foto: Alfred Schubert

Sigrid Meierhofer kandidatiĝas

Murnau, la 12an de decembro 2020 – La kunveno de SPD-delegitoj de la distriktoj Weilheim-Schongau kaj Garmisch-Partenkirchen, kiuj kune estas la elekto-distrikto 226 por la federaciaj elektoj en 2021, elektis dr-on Sigrid Meierhofer (meze) kandidaton por la federacia parlamento. Foto: Alfred Schubert

Helpu en Afriko

Goma, oktobro 2020 – „Ni estas anoj de ANF (Asocio Nova Familio), prizorgante la infanajn georfojn en la urbo Goma. Ĉar ni scias ke estas ofte malriĉuloj kiuj helpas al pli malriĉaj, tial ni petas al vi bonvolu tralegi kun la amaj koroj tiun-ĉi petmesaĝon nian. Do, kion ni celas?  Nun la georfoj kiuj ni prizorgas komencos la novan studjaron 2020/2021. Tio postulas ke ĉiu havu sian kompleton de lernajaj materialoj (kajerojn, sakon, krajonojn, uniformon, ŝuojn, ktp) . Ni buĝetis pri tio, feliĉe post disendadoj, afiŝoj da petmesaĝoj niaj tie kaj jene, ni sukcesis jam akiri ian sumon, sed ne atingis nian buĝeton, do nun ni petas kaj bezonas 2796 $ por kovri tiun buĝeton nian celante pri la aĉetadoj de la lernajaj materialoj.“ Nome de ANF kaj georfoj: Augustin KAKOZWA, kontaktadreso: augukako(ĉe)gmail.com.